Header
Header

OC rzeczników patentowych

Ubezpieczenie kierowane jest do rzeczników patentowych wykonujących zawód w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej.Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2175).Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna rzecznika patentowego za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna rzeczników patentowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy, nasi doradcy przygotują dla państwa korzystną ofertę z której powinniście być państwo zadowoleni.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48. 790-809-130 lub z wybranym oddziałem zakładka „kontakt”